Ўзб   O‘zb   Рус   Eng  
Atrof muhitni avaylab asraylik!
Murojaat uchun:
+998(66) 239-33-75
Fax:
+998(66) 239-33-75
 
 
 
  Версия для печати     Скачать (pdf)

Корхона ҳуқуқ ва мажбуриятлари

Корхона ҳуқуқ ва мажбуриятлари

АСОСИЙ ХУҚУКЛАРИ:

-         Техник коида ва нормалар асосида ишлатишга олган асосий маблагларни фойдали эксплуатация ишлатиши ва белгиланган вакт           давомида ишлаб чикаришни янгиллатиш;

-         Ахолига ва корхоналарга хизмат курсатиш сифатини яхшилаш, шартномаларда курсатилган мажбуриятларни бажариш;

-         Ишлаб чикаришнинг табиатга зарарини камайтириш максадида уз вактида табиатни мухофаза ишларини бажариш;

        Хокимиятлар билан келишилган холда ахолини манфаатини (хисобга олган холда), социал, демографик ахволни яхшилайдиган            чора-тадбирларни ишлаб чикади;

        Давлат интизомига катъиян риоя килиб, махсулот, иш, хизмат курсатиш нархи ва тарифларига амал килиш;

        Ижтимоий сохадаги муаммоларни, мехнат шароитларини, ходимларнинг хаёти ва соглиги ва оиласининг хаёти ва соглигини                 сугурталаш масалаларини хам хисобга олган холда ечимини топади;

-         «Сувокова»ни бир маромда ривожлантириш, унинг моддий техник базасини кучайтириш, ижтимоий-маданий сохага мулжалланган иншоотлар куриш;

        Аёлларни иш ва яшаш шароитларини доимо яхшилаш, иш билан купинча кундуз кун вактида таъминлаш, ёш болали аёлларга иш вактини кискартириш, хомиладор аёлларни енгилрок зарарсиз ишга утказиш, хамда конунда курсатилган бошка устуворликларни аёлларга такдим этиш;

-         Мехнат ва давлат интизомини саклаш;

-         «Сувокова» фаолиятини уз вактида оператив ва бухгалтер хисоботларини олиб бориш, давлат статистик идоралари урнатган тартиб буйича хисобот олиб борилади, «Сувокова» бошкармаси мансабдор шахслари давлат хисоботлигини бузганликлари учун Узбекистон Республикаси конун актларида курсатилган моддий, маъмурий ва жиноий жавобгарликга тортиладилар.

-         Уз вактида солик ва бошка туловларни бюджетга, хамда стабилизацион нафака, ижтимоий ва шу сохани бошка фондларига тулаш.

АСОСИЙ МАЖБУРИЯТЛАРИ: 

-         Ичимлик сувининг сифатини, окова ташландик сувлар арикларини, иншоотлар, тармоклар холатини доимий назоратида ушлаб туради;

        «Сувокова» тармок иншоотларида содир булган бузилишларни олдини олиш ва уларни тезкорлик билан бартараф килиш, хамда шуни келиб чикарган сабабларни урганиш ва олдини олиш учун чора-тадбирлар ишлаб чикиш. Режалаштирган таъмир ишлари жадвалини уз вактида ва сифатли килиб утказиш;

        Мехнатни химоялаш ва техника хафсизлигини таъминлаш, атроф мухитни химоя килиш  ва ишлаб чикариш жарохатларни олдини олиш буйича машгулотлар ишлаб чикиш.

        «Сувокова» хужалигини курилиш буйича техник назорати;

-         Сув исрофгарчилигига йул куйган мижозлар билан доимо курашиш назоратларини олиб бориш;

-         Сувни саноат корхоналари томонидан истеъмол килиш лимит режимини назорати, ёз мавсумида сув етишмаганда ахоли массивларида графикга асосланиб пасайтириш, авария холатида эса вактинча учириб куйишга хаклидир;

        Корхонани талабига асосланиб, кадрларни  тайёрлаб малакасини текшириш, нормативларига асосланиб 3-5 йилда мутахассис ва бошкарувдаги ишчиларни аттестациядан утказиш тадбирлари бажаради.


Охирги ўзгариш вақти: 21/01/2016 17:32 Кўрилганлиги: 181
 
 

ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ


Виртуал қабулхона Мурожаат ҳолати Мурожаатларини кўриб чиқиш тартиби

Жами мурожаатлар: 22 (100%) Кўриб чиқилмоқда: 13 (59%) Кўриб чиқилган ва жавоб берилган: 9 (41%)

Ўқиш учун ушбу тугмани босинг