Ўзб   O‘zb   Рус   Eng  
Atrof muhitni avaylab asraylik!
Murojaat uchun:
+998(66) 239-33-75
Fax:
+998(66) 239-33-75
 
 
 
  Версия для печати     Скачать (pdf)

Самарканд вилояти ичимлик суви таъминотива оқова сувини кабул килиш тизимини ўрта муддатли истиқболда молиявий-иктисодий согломлаштиришнинг асосий йўналишлари

Самарканд вилояти ичимлик суви таъминоти ва оқова сувини кабул

килиш тизимини ўрта муддатли истиқболда молиявий-иктисодий

согломлаштиришнинг асосий йўналишлари

Самарканд вилояти ичимлик суви таъминоти ва оқова сувини кабул

килиш тизимини ўрта муддатли истиқболда молиявий-иктисодий

согломлаштиришнинг асосий йўналишлари

Ичимлик суви билан таъминлаш ва окова сувларини чикариш тизимини мустахкамлаш

  1. Шахар ва туманларда абонентлар билан хисоб-китоблар олиб борилишини аник йулга куйиш
  2. «Сувокова» корхоналарда энергия тежовчи замонавий технологияларни жорий этиш.
  3. Корхонанинг молиявий ахволини яхшилаш

Шахар ва туманларда абонентлар билан хисоб-китоблар олиб борилишини аник йулга куйиш

Автоматлаштирилган «Биллинг» тизими

- Курсатилган хизматлар бахосини аниклаш;

- Истеъмолчилар билан тулик ва шафоф ишлаш;

- туловларни автоматик назорат килиш;

- Абонентлар томонидан олиб борилаётган тушумларни ва уларнинг карздорликларини мониторингини олиб бориш;

- Автоматик хисоб-китобларни олиб бориш ва хисоб варакаларини юритиш;

- Истеъмолчи ва корхона уртасида хисоб-китоб ишлари даражасини юкори булиши;

- Корхона томонидан истеъмолчиларга курсатилаётган хизматларида вактнинг кам сарфланиши, иш самарадорлигининг юкори булиши.


  1. Шахар ва туманларда абонентлар билан хисоб-китоблар олиб борилишини аник йулга куйиш.

Автоматлаштирилган «Биллинг» тизимидан олинадиган маълумотлар.

- Абонентлар бўйича умумий ҳисобот.

- Абонентлар карточкалари.

- Абонентнинг тўлови/қарздорлиги тўғрисида маълумотнома.

- Сув таъминоти ва оқова сув хизматлари учун тўловлар ҳисоби.

- Тезкор ойлик маълумот.

- Фойдаланилган совуқ сув ва оқова сув хизматлари учун харажатлар.

- Ўзаро ҳисоб-китобларни солиштириш акти (истеъмолчи - ташкилот).

- Берилган квитанциялар рўйхати (назорат шакли).

- Участка инспекторининг йиғилган тўловлар тўғрисидаги ҳисоботи.

- Ўрнатилган сув ўлчагичлари сони бўйича ҳисобот.

- Сув ва оқова сув хизматларининг ойлик, квартал ва йиллик ҳисобот.

- Хизматлар учун қарздорлиги икки ойдан ошган абонентлар рўйхатини.

- Абонентларга қарздорлик тўғрисида огоҳлантириш юбориш.

  1. Шахар ва туманларда абонентлар билан хисоб-китоблар олиб борилишини аник йулга куйиш

Шахар ва туманларда мавжуд булган автоматлаштирилган «Биллинг» тизимида киритиш учун керак буладиган истеъмолчи хакида маълумотларни киритиш.

- истеъмолчи Ф.И.Ш., тугилган йили паспорт нусхаси

- яшаш манзили;

- руйхатда турувчи кишилар сони, хакикатдан яшайдиган кишилар сони

- махалла ва туман, вилоятга мансублиги

- кадастр маълумотлари (участканинг умумий майдони, иморат майдони, яшаш хоналари сони, ва х.к)

- уй хайвонлари, сугориладиган майдонлари,

- сув улчагич асбоби мавжудлиги (берилган сертификат нусхаси)

Хатлов (инвентаризация) абонент сонини ошириш ва автоматлаштирилган маълумот базасини янгилаш.

   Сув истеъмолчилари тўлиқ хатловдан ўтказиш доимий равиш амалга ошириш лозим.

   Хатлов жараёнида ҳар бир хонадон ўрганилади. Хатлов жараёнида ҳар бир худуд хакида автоматлаштирилган «Биллинг» тизимидан маълумот (кодировка) берилиб,  ушбу маълумот ҳақиқийлиги аниқланади.

   Корхона ва абонент ўртасида тузилган шартнома, сув улчагич асбоби булган хонадонларни уларнинг курсаткичлари кайд килинади, сув улчагич асбоби булмаган хонадонларни ҳақиқий яшайдиган одамлар сони аниқланиб Вазирлар Макамасининг 3.11.2013 йилдаги №300-сонли ва 15.07.2014 йилдаги №194-сонли карорларни куллаб, тарифга 1,5 купайтириб хисоблаб, назоратчи ва махалла фукаролар йигини билан биргаликда далолатнома тузилади. Ушбу далолатнома асосида оператор томонидан автоматлаштирилган маълумот базаси  янгиланади.

  1. «Сувокова» корхоналарда энергия тежовчи замонавий технологияларни жорий этиш.

   -     Корхоналарда замонавий  электрон электр хисоблагичларга АСКУЭ системаси урнатишнинг кулайлиги бу масофадан туриб электр энергияси сарфини аник хисобини билиш ва электр тармоклари корхонаси билан тугридан-тугри ва аник хисоб-китоб юритишдир.

   -     Боскичма-боскич хар бир насос ускунасига ток частотаси узгартиргичларни (ТЧУ) урнатиш ишини амалга ошириш.

      (ТЧУ) ларни лизинга, яъни булиб-булиб тулаш шарти билан харид килиш мумкин.

         (ТЧУ) нинг хусусияти чикивчи босим кучини доимий равишда зарур минимал даражада ушлаб туриш ва электр энергияси сарфини камайтиришдан иборат.

         Бу эса насосларнинг ишдан чикиш холатлари содир булмаслиги хамда бунинг окибатида таъмирлаш учун кетадиган харажатларининг кискартириш учун имкон яратади.

         Шундай килиб, (ТЧУ) ларнинг урнатилиши корхонанинг молиявий баркарорлигини таъминлаш йулида зарур шароитни яратиб, сув таъминоти тизимида ривожлантириш йулида янги марралар сари интилиш учун имкон беради.

Корхонанинг мавжуд дебитор карздорликларини кискартириш.

Корхонанинг курсатилган хизматлари учун  2 ойдан ортик мавжуд дебитор карзорликлари булган истеъмолчиларга нисбаттан (жисмоний ва юридик шахслар) ни хужжатларини хужалик ва фукаролик ишлари буйича судларга такдим этиш жойлардаги махалла Фукаролари Йигини, Газначилик, 1031 тартиб, пачта, банк, солик ва суд ижро депортаментлари билан ишлаш йули билан дебиторлик карздорликни кискартишни йулга куйиш.


Охирги ўзгариш вақти: 12/01/2016 11:24 Кўрилганлиги: 205
 
 

ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ


Виртуал қабулхона Мурожаат ҳолати Мурожаатларини кўриб чиқиш тартиби

Жами мурожаатлар: 22 (100%) Кўриб чиқилмоқда: 13 (59%) Кўриб чиқилган ва жавоб берилган: 9 (41%)

Ўқиш учун ушбу тугмани босинг